Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

1. Yleistä

www.kokemuksellisenkaupunginkonsultti.fi on Summamutikka Creative Oy:n tuottama verkkopalvelu. Palvelun käyttäjä on todellinen henkilö, joka lähettää sivustolle sisältöä sivustolla olevien lomakkeiden avulla. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa Summamutikka Creativen ja palvelun käyttäjän välillä.

Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia (domain) Summamutikka Creativen valintojen mukaan. Palvelu liittyy Kokemuksellisen kaupungin konsultti -kaupunkitaideprojektiin, ja toimii sen rinnakkaismediana.

Summamutikka Creativella on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Summamutikka Creativella on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen käyttäjälle osittain tai kokonaan.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Summamutikka Creative vastaa palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun. Summamutikka Creativella ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

2. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän palveluun antamien tunnistetietojen tulee olla ajan- ja totuudenmukaisia ja hänen tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä.

Käyttäjän tulee olla tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa lain tai hyvien tapojen vastaista tai loukkaavaa aineistoa. Käyttäjä ei myöskään saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisesti. Lisäksi käyttäjä ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisten tarkoitusten edistämiseen.

Käyttäjä ei saa kopioida, levittää, lähettää tai välittää palvelussa saatavilla olevaa aineistoa. Mikäli käyttäjä luo linkin palveluun, tulee sen avautua yksin omaan ikkunaansa, eikä ns. frameen.

Käyttäjän palveluun lähettämien kuvien ja tarinoiden tekijänoikeudet säilyvät alkuperäisellä oikeudenomistajalla, kuitenkin niin, että palveluntarjoajalla on oikeus käyttää niitä lähdeaineistona, ja käyttäjän erillisellä suostumuksella myös käyttää niitä omissa julkaisuissaan.

 

3. Tietosuoja

Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä. Luovuttaessaan tiedot palvelulle käyttäjä suostuu siihen, että valitut tiedot näkyvät muille sivuston käyttäjille.